California Postcards and Photos
Index Page 34
Click on a Thumbnail to See a Larger Image
CAF32750.jpg
Bella Vista Motel
Pasadena
(Mike Ward)
CAF33000.jpg
Grand Motel
Pasadena
CAF33250.jpg
Grand Motel
Pasadena
CAF33500.jpg
Grand Motel
Pasadena
CAF33750.jpg
Pasadena Motel
Pasadena
CAF34000.jpg
Clark's Cottage Hotel
Pasadena
(Mike Ward)
CAF34250.jpg
Clark Motel
Pasadena
(Mike Ward)
CAF34500.jpg
Clark Motel
Pasadena
(Mike Ward)
CAF34750.jpg
Clark Motel
Pasadena
(Mike Ward)
CAF35000.jpg
Clark Motel
Pasadena
CAF35250.jpg
Clark Motel
Pasadena
CAF35500.jpg
Clark Motel
Pasadena
CAF35750.jpg
Gwinn's
Pasadena
CAF36000.jpg
Gwinn's Drive-In
Pasadena
(Automobile Club of Southern California)
CAF36250.jpg
Gwinn’s
Pasadena
CAF36500.jpg
Gwinn’s Restaurant
Pasadena
CAF36750.jpg
Gwinn's
Pasadena
CAF37000.jpg
Ace Hi Motel
Pasadena
CAF37250.jpg
Ace Hi Motel
Pasadena
(Mike Ward)
CAF37500.jpg
Astromotel
Pasadena
CAF37530.jpg
Astro Motel
Pasadena
CAF37540.jpg
Astro Motel
Pasadena
CAF37750.jpg
Astro Motel
Pasadena
CAF38000.jpg
Astro Motel
Pasadena
CAF38250.jpg
Chalet Motel
Pasadena
(Mike Ward)
CAF38500.jpg
Pasadena Travel Lodge
Pasadena
CAF38550.jpg
TraveLodge
Pasadena
CAF38560.jpg
Biggars Furniture
Pasadena
CAF38580.jpg
Wynn Chevrolet
Pasadena
CAF38750.jpg
Timmons and Prosser Tire
Pasadena
(Mike Ward)